Nasi nauczyciele nagrodzeni

W dniu dzisiejszym w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach liczna grupa nauczycieli naszej szkoły, otrzymała z rak wicekuratora Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, pana Jacka Szczotki,  medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Medalami KEN zostali odznaczeni: pani Małgorzata Derechowska, pani Barbara Malec-Pytel, pani Anna Niegowska, pani Krystyna Skrzyszewska i pani Małgorzata Urgacz oraz pan Adam Sarkowicz. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej zostały wręczone pani Katarzynie Cieśli-Obermajer, panu Zbigniewowi Gawronowi, pani Joannie Olesińskiej i pani Aleksandrze Staniek.

Gratulujemy.

Przypominamy ponadto, że nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice I stopnia otrzymała pani Agnieszka Konopka, natomiast nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice II stopnia otrzymała pani Karina Barcz.

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/ambasadorzy-gliwickiej-edukacji