Nasi uczniowie brali udział online w wykładach zorganizowanych przez Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Dnia 23 października 2021 r. w sobotę na platformie Zoom odbyły się wykłady o tematyce matematycznej i informatycznej zorganizowane przez wydział Matematyki Stosowanej na Politechnice Śląskiej. Wzięli w nich udział zainteresowani uczniowie m.in. z klas I A, IIIAp oraz II BC (Mat_3).

Każdy z uczniów mógł zdecydować, którego wykładu chce posłuchać. W ten sposób Mariusz wziął udział  w spotkaniu prowadzonym przez dr Katarzynę Adrianowicz, podczas którego dowiedział się, jak przy pomocy algebry liniowej podejmować decyzje. Natomiast Dominik postanowił wysłuchać prezentacji dr hab. Ryszarda Mazurka, na którym poznał wiele pojęć związanych ze statystyką, a dzięki nim dowiedział się m.in. jak najkorzystniej wyliczyć polisę. Kolejnym wykładem, na który zwrócili uwagę uczniowie, było spotkanie z dr Bartłomiejem Bzdęgą, który w bardzo ciekawy sposób przedstawił uczestnikom spotkania pojęcie paraboli. Zdaniem Asi, która wzięła udział w tym wykładzie, najciekawszym elementem tej prezentacji był slajd poświęcony praktycznym zastosowaniom paraboli. Jednym z ostatnich referatów matematycznych było wystąpienie dr Anny Durkalec z Narodowego Centrum Badań Jądrowych o tematyce związanej nie tylko z matematyką, ale również z fizyką. W trakcie tej prezentacji można było zgłębić wiedzę na temat czarnej materii. W tym spotkaniu wziął udział Karol, który następnie przybliżył nam jego tematykę na lekcji. Michał natomiast postanowił posłuchać prezentacji z sekcji informatycznej, która mówiła o Sztucznej Inteligencji i pojęciach z nią związanych.

Sobotnie wykłady z pewnością warte były uważnego wysłuchania. Wiedza, którą w ich trakcie zdobyli uczniowie, będzie pomocna w późniejszych etapach nauki matematyki i informatyki.

Joanna Wolińska (klasa I A)

https://minut.polsl.pl/index.php?id=plan_meetingu