Nasi uczniowie na XXII Spotkaniach z Matematyką

W dzień przesilenia wiosennego, czyli 20 marca 2024 r., w VIII LO w Katowicach odbyły się Spotkania z Matematyką. Była to już XXII edycja corocznego święta matematyki organizowanego przez to liceum we współpracy z Oddziałem Górnośląskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie na XXII Spotkania z Matematyką, byli przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Katowice, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciele i uczniowie zaprzyjaźnionych szkół: nasza szkoła a także I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

Zgodnie z wieloletnią tradycją matematycznemu spotkaniu towarzyszyło obcowanie z muzyką. Wykład plenarny, inaugurujący sesję, zatytułowany „Tego nie da się rozwiązać!”, wygłosił p. prof. dr Krzysztof Rafał Apt, związany z Uniwersytetem Amsterdamskim i Uniwersytetem Warszawskim, przewodniczący honorowy Kapituły Nagrody im. Prof. Teodora Paliczki.

Po wykładzie nastąpiło ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody im. Prof. T. Paliczki, to jest nagrody przyznawanej dla ucznia VIII LO z najwybitniejszymi osiągnięciami matematycznymi w tejże szkole.
W pierwszej części sesji uczestnicy wysłuchali jeszcze referatu naszych uczniów, Patrycji Kagan, Magdaleny Iwańskiej, Jakuba Jędrusiaka oraz Tymona Andrzejewskiego pt. „Wyjaśnienie zagadki z Talmudu”. Duże emocje wzbudziło w widzach pocięcie szalika na scenie w celu wyjaśnienia podziału spadku według prawa talmudycznego.

Tematyka kolejnych referatów uczniowskich była bardzo zróżnicowana. Uczniowie VIII LO z powodzeniem przekonywali słuchaczy, że mimo iż ludzie nie są doskonali, to istnieją liczby doskonałe. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach zabrali uczestników sesji w matematyczne podróże po mapie; przybliżyli odwzorowania kartograficzne, które z konieczności zniekształcają świat, przenosząc go na płaszczyznę. Uczniowie wyjaśnili, dlaczego warto pamiętać, że nie wszystko w rzeczywistości wygląda tak, jak w aplikacji, którą można uruchomić w telefonie komórkowym. Uczniowie i uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach postawili pozornie kontrowersyjną tezę, że „nieskończoność nie jest równa nieskończoności”. Co najważniejsze, obronili ją, omawiając pojęcie liczb kardynalnych oraz liczb porządkowych. Uczniowie VIII LO w Katowicach zaprezentowali także pracę pt. „Elipsy”. Zwięzły tytuł skrywał referat bogaty w treści, pokazujący trzy różne, jednakże równoważne definicje elipsy. Ostatni referat uczniowski tegorocznych Spotkań należał do  ucznia X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. W wystąpieniu pt. „Prostota w nieporządku” referent z niezwykłą pasją przedstawił zebranym swoje hipotezy związane z obserwacją nieskończonej ilości prostych stworzonych przez NWD dwóch liczb.

Przerwa między wykładami została wypełniona matematycznym turniejem zorganizowanym przez p. Michała Rała.

Sesję popularnonaukową podsumowała p. dyrektor Maria Dłotko – podkreślając w swoim wystąpieniu, jak ważną rolę edukacyjną odgrywają wszelkie inicjatywy popularyzujące naukę (w tym oczywiście królową nauk – matematykę). Pani dyrektor wraz z panią Agatą Suchanek, nauczycielką matematyki w VIII LO, odpowiedzialną za całokształt organizacji „Spotkań z Matematyką”, wręczyły dyplomy nauczycielom wspierającym młodzież w przygotowaniu referatów.

Dyplomami i symbolicznymi upominkami zostali także uhonorowani uczniowie wygłaszający wystąpienia.