NASI UCZNIOWIE ZDAJĄ EGZAMINY DELE W Ñ CENTRO DE ESPAÑOL

Dnia 18 i 19 maja uczniowie uczący się w naszej szkole języka hiszpańskiego przystąpili do egzaminu państwowego DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) w Ñ Centro de Español w Katowicach. Uczniowie klasy 2c gimnazjum zmagali się z egzaminem na poziomie A1, uczniowie klasy 2c liceum na poziomie B1. Egzaminy DELE sprawdzają stopień opanowania języka obcego i na każdym poziomie składają się z czterech części: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, wypowiedź pisemna i wypowiedź ustna. Atmosfera była odrobinę nerwowa, ale świetne przygotowanie oraz wzajemne wspieranie się sprawiło, że egzaminy przebiegały szybko i miło. Na wyniki musimy poczekać trzy miesiące, ale wierzymy, że wszystko będzie wspaniale. Trzymajcie kciuki!