Ogłoszenie

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnegodzień 1 maja 2014 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla wszystkich uczniów.
Dyrekcja szkoły informuje ponadto, że dni: 2 (piątek), 5, 6 i 7 (poniedziałek - środa) maja 2014 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów wszystkich klas gimnazjum i klas I i II liceum.
W dniach 5 – 7 maja odbędą się pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych.