Pierwsze dyplomy językowe DSD II w naszej szkole wręczone!

Fotografia
Pierwsze dyplomy językowe DSD II w naszej szkole wręczone!
29.04.2014 grupa młodzieży klas trzecich liceum po raz pierwszy odebrała dyplomy DSD II Deutsches Sprachdiplom Stufe II - Niemiecki Dyplom Językowy drugiego stopnia.
Było to zwieńczenie trzyletniej intensywnej nauki języka niemieckiego oraz zdania egzaminu na poziomie B2/C1, który poświadcza znajomość tego języka na poziomie pozwalającym podjąć studia na uczelniach niemieckojęzycznych.
Uroczystość wręczenia certyfikatów miała miejsce w Strzelcach Opolskich, wzięło w niej udział 12 uczniów naszej szkoły oraz koordynator programu dsd pani Karina Barcz. Dyplomy wręczał Wicekonsul RFN z Opola pani Anja Felgentreu oraz pani Dorothea Burdzik Doradca/Koordynator językowy BVA/ZfA.
W całej Polsce dyplomy takie w tym roku odebrało 613 abiturientów.
Egzamin językowy DSD II w Polsce organizowany jest od 18 lat. Jest to najwyższy poziom egzaminu Republiki Federalnej Niemiec możliwy do osiągnięcia przez uczniów za granicą.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.