Podsumowanie projektu w ramach programu Erasmus+ “Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów”, który nasza szkoła realizowała z latach 2022/2024

„Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” to tytuł projektu Erasmus+ KA122-SCH, który nasza szkoła realizowała z latach 2022/2024. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 45 983,20 Euro. Dwudziestu dwóch nauczycieli wzięło udział w różnego rodzaju szkoleniach zagranicznych.

Cele projektu zostały w pełni osiągnięte. Uczestnicy projektu podnieśli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie rozwijania kreatywności, popularyzacji nowych metod nauczania oraz kształcenia umiejętności kluczowych. Ze względu na charakter naszej szkoły szkolenia przede wszystkim dotyczyły doskonalenia znajomości języka angielskiego na poziomach B2, C1 oraz CLIL. Prócz nauki języka angielskiego, nasi nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę w zakresie kolejnego języka obcego takiego jak włoski oraz niemiecki. Uczestnicy poznali nowe metody nauczania ze szczególnym uwzględnieniem TIK. Udział w mobilnościach zagranicznych pozwolił naszym nauczycielom zdobyć nowe doświadczenia, podnieść samoocenę poprzez praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w nowych sytuacjach. Uczestnicy mobilności dzielą się swoją wiedzą oraz wykorzystują nabyte umiejętności w praktyce. Wszyscy nauczyciele poznali inne kultury oraz przyczynili się do przełamywania funkcjonujących stereotypów nawiązując przyjaźnie oraz poznając systemy edukacji w innych państwach UE.

Realizacja projektu Erasmus+ KA122-SCH podniosła wymiar europejski naszej placówki. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach kładzie szczególny nacisk na kreowanie pozytywnego wizerunku w otoczeniu oraz na nieustanne podnoszenie i doskonalenie kompetencji swojej kadry. Wiedza nabyta podczas szkoleń pomaga skutecznie wspierać rozwój uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Adamowi Sarkowiczowi, pani Bożenie Jędruch – głównej księgowej, FRSE oraz UM Gliwice za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w realizacji naszego projektu.

Projekt koordynowały Panie Joanna Szymik oraz Katarzyna Cieśla-Obermajer.