Ponownie jesteśmy złotą szkołą w rankingu Perspektyw 2024

Informujemy, że w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024 uzyskaliśmy ponownie tytuł złotej szkoły, zajeliśmy 175 miejsce w Polsce i 16 miejsce w województwie śląskim. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w rankingu olimpijskim uzyskaliśmy 40 miejsce w Polsce (2 w województwie śląskim). Nadmieniamy, że wyniki uczniów matury międzynarodowej nie są uwzględniane w rankingu - w tym roku aż 64 absolwentów zdawało maturę międzynarodową.