Porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

W dniu 18.11.2022 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej z kolejnym wydziałem Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydziałem Inżynierii Biomedycznej. Celem porozumienia jest objęcie przez powyższy Wydział patronatu naukowego nad uczniami i nauczycielami naszej szkoły. W spotkaniu organizacyjnym ze strony Wydziału uczestniczył pan dziekan prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda oraz dyrektor szkoły Adam Sarkowicz. Najbliższe działania dotyczą udziału naszych uczniów w wykładzie: "Urologia okiem inżyniera biomedycznego" oraz w grudniowych dniach otwartych wydziału. Bardzo ważna będzie też możliwość udziału naszych uczniów w badaniach w laboratoriach Wydziału oraz sąsiadującego Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC- European Health Tech Innovation Center) https://ehtic.eu/