Relacja naszej tegorocznej absolwentki Alicji Stranczyk, stypendystki Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) z Monachium, gdzie studiuje na Politechnice Monachijskiej (Technische Universität München)