SPEED DATING Z NAUKOWCEM

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zaprasza finalistów i laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych do programu SPEED DATING Z NAUKOWCEM.

Termin zgłaszania do 29 grudnia br.

Szczegóły pod linkiem: http://www.cpn.polsl.pl/index.php/speed-dating/

Speed dating 001