Spotkanie z panią dr hab. inż. Anną Kaźmierczak-Bałatą – absolwentką I LO

W czwartek 26 października gościliśmy panią dr hab. inż. Annę Kaźmierczak-Bałatę - zastępcę dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej oraz absolwentkę naszej szkoły. Podczas spotkania z uczniami z klas IVA, IVD i IVE pani doktor opowiedziała o swojej pracy naukowej, w której często posługuje się metodą skaningowej mikroskopii cieplnej. Omówiła podstawy teoretyczne tej techniki badawczej, budowę i zasadę działania wykorzystywanego sprzętu, a także przykładowe wyniki badań uzyskanych przy pomocy skaningowego mikroskopu termicznego. Uczniowie uzyskali również praktyczne informacje na temat możliwości podjęcia studiów na Politechnice Śląskiej oraz odpowiedzi na nurtujące ich pytania, w tym jak wygląda praca na uczelni na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego.