Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ZSO Nr 10 ‘JEDYNKA’ w Gliwicach

Pragniemy poinformować, że Rada Rodziców wraz z nauczycielami, uczniami, absolwentami i sympatykami naszej Szkoły prowadzi działania w celu powołania ‘Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ZSO Nr 10 JEDYNKA w Gliwicach’.

Będzie ono dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wspierających rozwój edukacyjny młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10.

W przyszłości Stowarzyszenie będzie ubiegało się o status Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w prace organizacyjne.

Adres e-mail do kontaktu:

radarodzicow@lo1.gliwice.pl

j