Uczniowie klas IB odwiedzili siedzibę firmy Motorola Solutions

W dniu 09.11.2018 uczniowie klas IB realizujący przedmiot Computer Science uczestniczyli w wyjeździe do Krakowa na zaproszenie firmy Motorola Solutions. Na miejscu, w siedzibie firmy Motorola Solutions uczniowie mieli okazję poznać firmę, jej laboratoria badawcze, wziąć udział w wykładzie pt. "Dlaczego warto być programistą" oraz wziąć udział w grze Agile. Jest to pierwsze z planowanych wyjść uczniów Computer Science organizowanych przez nauczyciela tego przedmiotu mgr inż. Michała Sawickiego. Celem wyjazdów jest poznanie firm z sektora IT od wewnątrz, aby wiedzę teoretyczną nabytą podczas zajęć Computer Science uzupełnić o doświadczenia praktyczne pracowników firm IT.