UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DSD 2

 

 

W dniu 24.04.2018r. nasi licealiści, którzy w listopadzie i grudniu podeszli do egzaminu językowego  DSD 2 (Deutsches Sprachdiplom Stufe II - Niemiecki Dyplom Językowy drugiego stopnia) odebrali z rąk pani konsul Sabine Haake oraz doradcy językowego i koordynatora Niemieckiej Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA) pani Susanne Lindemann zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Właściwe certyfikaty dotrą do uczniów w ciągu miesiąca. Uroczysta gala, uświetniona krótkimi przemowami osób reprezentujących instytucje związane z j. niemieckim oraz muzycznymi popisami uczniów, odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej  I i II stopnia w Opolu. Wzięli w niej udział nasi licealiści oraz ich koledzy z Opola, Strzelec Opolskich, Gliwic, Zabrza, Olesna
i Dobrzenia Wielkiego.

Miło nam poinformować, że sześcioro naszych licealistów zdało egzamin DSD 2 na poziomie C1,
a siedmioro na poziomie B2 (wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego). Wśród wyróżnionych za najlepsze wyniki znalazł się Mateusz Śliż z klasy IIID.  Egzamin językowy DSD II jest organizowany w Polsce od ponad 20 lat.

Uczniom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy  dalszych sukcesów związanych
z j. niemieckim!