UWAGA – KANDYDACI DO PRE-IB GLIWICE

ZMIANA TERMINU REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ DO KLASY PRE-IB

Złożenie wniosku o przyjęcie do KLASY PRE-IB  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w szkole pierwszego wyboru bez względu na to, na którym miejscu kandydat wybiera klasę pre-IB) musi nastąpić w okresie od 6 maja do 20 maja 2016r do godz. 15.00

Innymi słowy jeśli jedną z klas, którą wybierasz jest klasa PRE-IB  w I LO w Gliwicach musisz dokonać rejestracji elektronicznej do 20 maja i zanieść wydrukowane podanie do szkoły pierwszego wyboru (nie musi to być I LO). W latach ubiegłych progi punktowe do klasy pre-IB były najwyższe w Gliwicach – niewskazanie tej klasy jako pierwszego wyboru sprawiało, że kandydat dostawał się do innej klasy pomimo faktu, że czasami osiągnął limit punktowy do pre-IB. Proszę o dokonanie przemyślanych wyborów. Zapraszamy do konsultacji.

ZMIANA TRMINU EGZAMINÓW USTNYCH DO KLASY PRE-IB

Ze względu na zmianę przepisów w tym roku postępowanie rekrutacyjne do klasy pre-IB musi być zakończone do 6 czerwca 2016r. Z tego względu egzamin ustny do klasy pre-IB zostanie przeprowadzony w dniu 3 czerwca 2016r. (piątek) od godziny 8.00 (dokładne informacje podane zostaną w czasie egzaminu pisemnego 2 czerwca (czwartek) o godz. 16.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW DO KLASY PRE-Ib

 

2 czerwca 2016r. (czwartek), godz. 16.00 – egzamin pisemnyn z języka angielskiego dla kandydatów do klasy D (Pre-IB

 

3 czerwca 2016r. (piątek),   od godz. 8.00 – egzamin ustny z języka angielskiego dla kandydatów do klasy D (Pre-IB)

 

 

4 czerwca 2016r. (sobota) – ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych i ustnych drogą elektroniczną (e-mail, zakodowane wyniki na stronie www.lo1.gliwice.pl)

 

 

2 czerwca 2016r.

Godz. 16.00 czwartek

 

3 czerwca 2016r.

Godz. 8.00

piątek

 

 

4 czerwca 2016r.

sobota

 

JEDEN EGZAMIN WSTĘPNY (JĘZYK ANGIELSKI) DO PRE-IB W 3 ŚLĄSKICH SZKOŁACH Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ

Nasze liceum zawarło porozumienie z innymi szkołami IB na Śląsku tzn.  z  III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach oraz Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza w Katowicach w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego do klasy pre-IB w roku 2016.  Na podstawie tego porozumienia, kandydat zdaje egzamin tylko w jednej z tych szkół (wg kryteriów danej szkoły), a pozostałe szkoły IB uznają wyniki  tego egzaminu. Koordynatorzy programu Diploma wymienią się informacjami odnośnie wyników. Jeśli kandydat jest zwolniony z postępowania egzaminacyjnego musi przedłożyć PRZED egzaminem stosowne zaświadczenia/dyplomy w jednej z tych trzech szkół.

KANDYDACI ZWOLNIENI Z EGAMINU WSTĘPNEGO (JĘZYK ANGIELSKI) DO KLASY PRE-IB W I LO W GLIWICACH

Jeśli kandydat jest zwolniony z postępowania egzaminacyjnego musi zarejestrować się elektronicznie a następnie złożyć wniosek o przyjęcie do KLASY PRE-IB  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w szkole pierwszego wyboru bez względu na to, na którym miejscu kandydat wybiera klasę pre-IB) w okresie od 6 maja do 20 maja 2016r do godz. 15.00 oraz przedłożyć w I LO w Gliwicach PRZED EGZAMINEM wstępnym z języka angielskiego (do 2 czerwca 2016r.) stosowne zaświadczenie/dyplom potwierdzający zwolnienie z egzaminu. I LO w Gliwicach zwalnia z egzaminu wstępnego:

- Finalistów i laureatów Kuratoryjnego Konkursu Jęz. Angielskiego oraz posiadaczy certyfikatów FCE -First Certificate in English (A,B), CAE - Certificate in Advanced English, CPE - Certificate of Proficiency in English, IELTS (International English Language Testing System) lub TOEFL (Test Of English as a Foreign Language).

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM CAŁEJ REKRUTACJI ORAZ INNE, WAŻNE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STONIE:

http://www.lo1.gliwice.pl/dla-kandydatow/liceum/

Pytania kierować proszę na adresy:

dkoltun1@lo1.gliwice.pl

jkorek@lo1.gliwice.pl

Prezentacja1