WAŻNA INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW – SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

Szczegółowe wytyczne dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach dotyczące przeprowadzenia egzaminów maturalnych dniach 08 - 15.06.2020 r.

 1. Wejście do budynku szkolnego:
  - zdający piszący w sali gimnastycznej (114) wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej w godzinach 8.20 - 8.40 i 13.20 - 13.40,
  - zdający piszący w salach: 106, 107, 109, 110 i 111 wchodzą wejściem od strony Politechniki Śląskiej w godzinach 8.40 - 8.50 i 13.40 - 13.50,
  - zdający piszący w salach: 306, 307, 308, 309, 311 i 314 wchodzą wejściem od strony ulicy Zimnej Wody w godzinach 8.50 - 9.00 i 13.50 - 14.00,
 2. Korzystanie z toalet:
  - zdający piszący w sali gimnastycznej (114) korzystają z toalety przy sali gimnastycznej (dziewczęta) i naprzeciw sali 110 (chłopcy),
  - zdający piszący w salach: 106, 107, 109, 110 i 111 korzystają z toalety przy gabinecie lekarskim (dziewczęta) i naprzeciwko sali 108 (chłopcy),
  - zdający piszący w salach: 306, 307, 308, 309, 311 i 314 korzystają z toalety przy bibliotece (dziewczęta) i naprzeciw pokoju nauczycielskiego (chłopcy).
 3. Godziny rozpoczęcia egzaminu:
  - zdający piszący w sali gimnastycznej 114 rozpoczynają egzamin ok. godziny 9.00/14.00,
  - zdający piszący w salach: 106, 107, 109, 110 i 111 rozpoczynają egzamin ok. godziny 9.10/14.10,
  - zdający piszący w salach: 306, 307, 308, 309, 311 i 314 rozpoczynają egzamin ok. godziny 9.20/ 14.20.
 4. Przebywanie w szkole pomiędzy egzaminami.
  Dla zdających, którzy pozostają w szkole pomiędzy egzaminami zostają przypisane sale:
  - absolwenci klasy IIIA - sala 201,
  - absolwenci klasy IIIB - sala 211,
  - absolwenci klasy IIIC - sala 205,
  - absolwenci klasy IIID - sala 215.

Czekając na wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). Po wejściu do budynku udają się do szafek (szatni ogólnej – osoby nieposiadające szafki), gdzie zostawiają zbędne rzeczy (odzież wierzchnia, telefony itp.) a następnie udają się do sali egzaminacyjnej. Po wejściu do sali zajmują miejsce przy swoim stoliku. Wyjście do toalety możliwe jest za zgodą członka zespołu nadzorującego.

W dniach 16-29.06.2020, zdający wchodzą do szkoły od strony sali gimnastycznej w godzinach 8.20- 8.40/13.20-13.40, deponują zbędne rzeczy w szafkach (lub w szatni ogólnej) i ustawiają się w kolejce do sali egzaminacyjnej zachowując odpowiednie odstępy (co najmniej 1,5 m). Po wejściu do sali zajmują miejsce przy swoim stoliku. Wyjście do toalety możliwe jest za zgodą członka zespołu nadzorującego. Zdający mają do dyspozycji toaletę przy sali gimnastycznej (dziewczęta) i naprzeciw sali 110 (chłopcy).