Ważna informacja dla rodziców – “Bezpieczeństwo w szkole”

Dyrekcja szkoły, w związku z pismem Śląskiego Kuratora Oświaty bardzo prosi rodziców o zapoznanie się z dokumentem: "BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów". Przypominamy ponadto, że wszelką pomoc psychologiczno-pedagogiczną i wychowawczą uzyskać mogą Państwo u pedagoga szkolnego - pani Anny Romaniuk (aromaniuk@lo1.gliwice.pl) i psychologa szkolnego pani Yvony Woźniakovej (ywozniakova@lo1.gliwice.pl).
Ponadto uruchomiona zostanie  anonimowa skrzynka na sygnały związane z niebezpiecznymi sytuacjami i zagrożeniami w szkole:   pomoc@lo1.gliwice.pl
Bardzo proszę o przekazywanie niepokojących sygnałów  na powyższą skrzynkę mailową.

BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów