Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy przystąpili do egzaminu otrzymali certyfikat DSD 2

100% zdawalność egzaminu DSD 2  w I LO

Tegoroczni absolwenci programu DSD II mimo niesprzyjających warunków (pandemia, nauka w trybie zdalnym) osiągnęli duży sukces! Dzięki swojemu zaangażowaniu, intensywnej pracy w ciągu 2,5 roku oraz  przy wsparciu nauczycieli j. niemieckiego Pani Agnieszki Grzesik, Pana Krzysztofa Cybula i native speakera Pana Andreasa Grossa uzyskali świetne wyniki w części pisemnej i ustnej egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II zdobywając tym samym poświadczenie znajomości języka niemieckiego na poziomie C1.

Certyfikat ten umożliwia m.in. podjęcie studiów w Niemczech bez konieczności dodatkowego dokumentowania umiejętności językowych, stanowi też niewątpliwy atut na rynku pracy. Co ważne, uczniowie nie ponoszą  żadnych kosztów związanych
z przygotowaniem i przystąpieniem do egzaminu. Jest on finansowany przez Republikę Federalną Niemiec.

Program DSD II realizujemy od 2012 roku jako jedyna szkoła średnia w Gliwicach. Czekamy na kolejnych pasjonatów języka niemieckiego, którzy mają ochotę na podobne wyzwania i sukcesy. A tegorocznym absolwentom gratulujemy!