Wygraliśmy Mobilną Pracownię Komputerową w konkursie “Pracownia Kompetencji Cyfrowych” o wartości 44 243,10 zł

Mobilna Pracownia komputerowa wygraną w konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”

Chcielibyśmy poinformować, że uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Małgorzaty

Gaj-Szczepańskiej, brali udział w konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” (PKC) i ich prace wygrały mobilną pracownię komputerową dla szkoły.

W skład zestawu MPK wchodzi: 16 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem NetSupport School, szafa do przechowywania laptopów, monitor interaktywny ze stojakiem oraz access point wifi. Wartość całego zestawu MPK wynosi: 44 243,10 zł brutto.

Udział w konkursie był dobrowolny i polegał na stworzeniu plakatu dotyczącego cyberbezpieczeństwa oraz napisaniu krótkiej informacji na temat tego wyzwania na forum społecznościowym.

Cieszymy się ogromnie i jesteśmy dumni z zaangażowania naszych uczniów w ten projekt. Ich kreatywność, wiedza i umiejętności przekroczyły nasze oczekiwania. Każdy plakat był unikalny i przemyślany, a informacje na forum społecznościowym pełne zrozumienia i właściwych przesłań.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za ich ogromny wkład i zaangażowanie. Dzięki wam nasza społeczność szkolna może być dumna z tego osiągnięcia.

Jesteśmy przekonani, że ten konkurs nie tylko pomógł nam rozwijać umiejętności cyfrowe, ale także zwiększył naszą świadomość dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Będziemy kontynuować pracę nad rozwojem naszych kompetencji cyfrowych, aby być coraz bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi użytkownikami internetu.