Wykład inaugurujący cykl spotkań pt. „Nie ma techniki… bez matematyki”

Uczniowie klas I A, II A, III A liceum wzięli dziś (14 grudnia 2016r.) udział w wykładzie inaugurującym cykl spotkań pt. „Nie ma techniki… bez matematyki”. W auli Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach z przyjemnością wysłuchano prelekcji pt. „Wygra Polska czy Brazylia?, czyli o tym jak zwięźle zapisywać informacje”, którą wygłosił dr inż. Witold Tomaszewski. Chwilę potem dr inż. Paweł Sikora opowiedział o zastosowaniu satelitarnych technik pomiarowych, czyli o coraz bardziej popularnych pomiarach GNSS.

1 2 3