WYNIKI MATUR W I LO W CZOŁÓWCE WOJ. ŚLĄSKIEGO! MATEMATYKA KRÓLUJE.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała wyniki egzaminu maturalnego śląskich szkół. Po ich analizie można bez wątpienia stwierdzić, że I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach jest szkołą sukcesu!

Największym osiągnięciem naszych tegorocznych maturzystów jest drugi najwyższy wynik w województwie z matematyki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Najwyższe wyniki spośród gliwickich szkół uzyskaliśmy z fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a z chemii i biologii nasz wynik jest drugim najwyższym w mieście.

Ponadto absolwenci „Jedynki” uzyskali z języka polskiego w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym, a także z języka angielskiego w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym najwyższe wyniki spośród szkół publicznych w Gliwicach.

Źródło: http://oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/matura2016_wyniki_szkol.zip

Matematyka poziom podstawowy