X KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ DSD (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) WE WROCŁAWIU

Wrocław jest tegorocznym gospodarzem (21-22 marca 2016r.) X Konferencji Dyrektorów Szkół oferujących Deutsches Sprachdiplom (DSD). Dyrektorzy gliwickich szkół DSD reprezentują nasze miasto:
Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich – pani Agata Cira
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 – pani Krystyna Blacha
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – pan Damian Kołtun
W programie konferencji przewidziano także spotkanie z Konsul Generalną Republiki Federalnej Niemiec, paną Elisabeth Wolbers. Organizatorem konferencji jest pani Dorothea Burdzik – Koordynator/Doradca ZfA w Polsce – Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii.
Więcej o programie DSDII w I LO w Gliwicach na stronie:

http://www.lo1.gliwice.pl/dla-kandydatow/grupa-niemiecka-z-dsd/

DSD Wrocław