XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Eliminacje lokalne odbędą się w naszej szkole. Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Trzej zwycięzcy pojadą na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

Maria Grażyna Szepe - koordynatorka XIX OKK

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

(wpisany na listę konkursów Śląskiego Kuratora Oświaty)

Hasło przewodnie:  

 Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966 - 2016”

www.krasomowczy.pl

Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zadanie: uczestnik wygłasza wcześniej przygotowane 5 minutowe przemówienie nawiązujące do hasła przewodniego

Eliminacje lokalne w Gliwicach: 7 i 8 listopada 2016r.

Organizator – Maria Grażyna Szepe. Kontakt: grasze@interia.pl

Zgłoszenia uczestników proszę przesyłać do 31 października pocztą elektroniczną: grasze@interia.pl  z adresem szkoły, nazwiskiem opiekuna i adresami mailowymi ucznia i opiekuna.

Wystąpień uczestników eliminacji lokalnych wysłucha jury w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 ( I LO) w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8 od godziny 15.00. Proszę o wybranie dogodnego terminu: poniedziałek lub wtorek.

Eliminacje regionalne w Gliwicach: 14 listopada 2016r. od  godziny11.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”  Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6

Finał: 23 listopada 2016r. w Katowicach. Sala Sejmu Śląskiego.

Jury pod przewodnictwem prof. Renaty Przybylskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Koordynatorka eliminacji lokalnych i regionalnych: Maria Grażyna Szepe  doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego: grasze@interia.pl