XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

Hasło przewodnie:   Nie wszystko jest na sprzedaż”

www.krasomowczy.pl

 Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zadanie: uczestnik wygłasza wcześniej przygotowane 5 minutowe przemówienie nawiązujące do hasła przewodniego

Eliminacje lokalne w Gliwicach: 19 i 20 października 2015r.

Organizator – Maria Grażyna Szepe. Kontakt: grasze@interia.pl

Zgłoszenia uczestników proszę przesyłać do 15 października pocztą elektroniczną: grasze@interia.pl z adresem szkoły, nazwiskiem opiekuna i adresami mailowymi ucznia i opiekuna.

Wystąpień uczestników eliminacji lokalnych wysłucha jury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 ( I LO) w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8 od godziny 15.00 w sali 314. Proszę o wybranie dogodnego terminu: poniedziałek lub wtorek.

 Eliminacje regionalne w Gliwicach: 26 października 2015r. od godziny11.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6

 Finał: 6 listopada 2015r. w Katowicach. Sala Sejmu Śląskiego.

Jury pod przewodnictwem prof. Renaty Przybylskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Koordynatorka eliminacji lokalnych i regionalnych: Maria Grażyna Szepe doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego: grasze@interia.pl