XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

(wpisany na listę konkursów Śląskiego Kuratora Oświaty)

Hasło przewodnie:  

 Nieszczęsny dar wolności”? (ks. prof. Józef Tischner)

www.krasomowczy.pl

Adresaci: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zadanie: uczestnik wygłasza wcześniej przygotowane 5 minutowe przemówienie nawiązujące do hasła przewodniego

Eliminacje lokalne w Gliwicach: 15 i 16 lutego 2018r.

Organizator – Maria Grażyna Szepe. Kontakt: grasze@interia.pl

Zgłoszenia uczestników proszę przesyłać do 12 lutego 2018r. pocztą elektroniczną: grasze@interia.pl  z adresem szkoły, nazwiskiem opiekuna i adresami mailowymi ucznia i opiekuna.

Wystąpień uczestników eliminacji lokalnych wysłucha jury w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8 od godziny 15.00. Proszę o wybranie dogodnego terminu: czwartek lub piątek.

Eliminacje regionalne w Gliwicach: 23 lutego 2018r. od  godziny11.00 w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”  Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej 6.

Finał: 5 marca 2018r. w Katowicach. Sala Sejmu Śląskiego.

Jury pod przewodnictwem prof. Renaty Przybylskiej (Uniwersytet Jagielloński)

Koordynatorka eliminacji lokalnych i regionalnych: Maria Grażyna Szepe  doradca metodyczny Gliwickiego Ośrodka Metodycznego: grasze@interia.pl

plakat XX OKK