Zachęcamy do składania wniosków o Stypendium Prezydenta Miasta

Informujemy, że do 30 września można składać wnioski na Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla wybitnie uzdolnionych uczniów gliwickich szkół.

Przypominam, że wnioski może złożyć dyrektor/nauczyciel, pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun.

Szczegóły, zasady i regulamin znajdziecie Państwo na stronie: https://edukacja.gliwice.eu/spm-2023.

Wzór wniosku w formularzach w BIPie Urzędu Miasta: https://bip.gliwice.eu/storage/wirtualne-biuro-obslugi/formularze-do-pobrania/ed/ed-1.pdf.

Ponieważ wzór wniosku został zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice (https://bip.gliwice.eu/storage/zpm/ZPM_2023_8351.pdf) proszę przy wypełnianiu wniosku korzystać z zatwierdzonego zarządzeniem załącznika. Można go wydrukować i wypełnić ręcznie lub skorzystać z aktywnego formularza do wypełnienia na komputerze. Formularz wniosku znajduje się w Wirtualnym Biurze Obsługi w BIPie UM pod adresem: https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-przyznanie-stypendium-prezydenta-miasta-gliwice-2023

Ze względów organizacyjnych proszę o składanie wniosków do sekretariatu szkoły - wniosek może złożyć wyłącznie dyrektor tej szkoły, w której uczeń się uczy lub uczeń rozpoczął naukę od 1 września 2023 r.

Niestety wnniosków nie mogą skladać absolwenci szkoły.

Przy udzielaniu stypendiów do punktowanych osiągnięć zaliczają się wyłącznie te wymienione w § 3 i 4 regulaminu:

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony za osiągnięcia ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny złożenia wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta, którego średnia uzyskanych ocen w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 4,0 w szkole ponadpodstawowej oraz co najmniej 5,0 w szkole podstawowej.

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu uznaje się następujące osiągnięcia uzyskane w konkursach i olimpiadach:

1. Szkoły ponadpodstawowe:

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Szkoły podstawowe:

1) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

3. Uczniowie szkół artystycznych, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim i posiadają tytuł:

1) laureat Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej;

2) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych przez szkoły artystyczne i instytucje kultury;

3) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkół artystycznych I i II st. organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (...)