Zapraszamy na wydarzenie

Szanowni Państwo,

W dniach 21-23 listopada 2023 r. odbędzie się w Gliwicach duże wydarzenie nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży organizowane przez PreZero Arenę Gliwice, Centrum Kultury Victoria oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Naszą inicjatywę  rozszerzamy również na całe miasto gdzie w jego różnych placówkach, instytucjach, będą odbywały się mniejsze wydarzenia związane z tą tematyką. Zachęcamy do śledzenia informacji na ten temat.

Projekt kierowany jest do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli gliwickich szkół podstawowych (klasy 4-8) i ponadpodstawowych. Jego celem jest uświadomienie istnienia problemów związanych ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym naciskiem na pomoc, rozwiązywanie problemów i profilaktykę.

Wydarzenie będzie miało nowoczesną i kreatywną formę, która nie będąc suchym panelem dyskusyjnym pozwoli dotrzeć do dzieci i młodzieży. Jego główna część odbędzie się w PreZero Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej 50  i będzie składać się z:

  • osobnych paneli tematycznych dla nauczycieli, rodziców;
  • paneli dla dzieci/młodzieży z zaproszonymi gośćmi;
  • warsztatów i zajęć artystycznych, ruchowych, sportowych, które będą przykładem na radzenie sobie z problemami i sposobem na ich odreagowanie i wyrażanie siebie;
  • kreatywnych stoisk tematycznych dostępnych dla wszystkich;
  • panelu samorządowego.

Według terminarza większość zajęć dla uczniów odbywać się będzie w godzinach od 9:00 do 14:00. Zachęcamy szkoły do zarezerwowania tego terminu, by móc wraz z uczniami uczestniczyć w zorganizowanych wydarzeniach. Na zajęcia obowiązują zapisy.

Panele dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) odbędą się 21 i 22 listopada od 9:00 do 14:00,

Panele dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbędą się 23 listopada od 9.00 do 14.00.

Ponadto przewidziane są także dedykowane panele dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, które w większości przewidziane są na dzień 21 listopada od 11:00 do 14:00.

Codziennie od 21 do 23 listopada, w godzinach popołudniowych, od 16.00 do 19.00, zapraszamy na szereg  wydarzeń dodatkowych przeznaczonych dla całych rodzin. Na te aktywności również obowiązują zapisy.

Przez cały czas trwania wydarzenia w holu C będzie dostępna otwarta przestrzeń tzw. Targu Pomocy – stoiska i aktywności wskazujące rodzicom i dzieciom różne formy wsparcia i pomocy.

Szczegółowy harmonogram wraz z możliwością zapisów jest dostępny na stronie:

https://arena-operator-sp-z-o-o.reservio.com

W kwestii pytań prosimy o kontakt z:

Natalia Sałańska (UM Gliwice) – salanska_n@um.gliwice.pl

Magdalena Trzepacz (Centrum Kultury Victoria w Gliwicach) – m.trzepacz@ckvictoria.pl

Ewa Hirsch (PreZero Arena Gliwice) – ehirsch@prezeroarenagliwice.pl