Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich
z województwa śląskiego wraz z towarzyszącymi im
nauczycielami do udziału w IV edycji konkursu p.t.
„Poznaj Polskę” pod patronatem miesięcznika
„Poznaj Swój Kraj”, który odbędzie się w dniu
13.12.2016r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 13.00
w ZSO nr 10 w Gliwicach (ul. Zimnej Wody 8).

Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie
wiedzy dotyczącej kraju ojczystego.

W tym roku szkolnym tematem konkursu będzie
„Zróżnicowanie przyrodnicze i turystyczne walory
środowiska naturalnego krain geograficznych Polski”.

Zagadnienia:
• zróżnicowanie budowy geologicznej i rzeźby krain geograficznych Polski,
• cechy klimatu i wód powierzchniowych poszczególnych krain geograficznych Polski,
• charakterystyka gleb i roślinności poszczególnych krain geograficznych Polski,
• przyrodnicze walory turystyczne krain geograficznych Polski,
• zagrożenia katastrofami naturalnymi w poszczególnych krainach geograficznych Polski
(wstrząsy sejsmiczne, ruchy masowe, powodzie, ekstremalne zjawiska pogodowe).

Regulamin konkursu:
1. Szkołę reprezentuje maksymalnie dwóch uczniów, którzy indywidualnie odpowiadają na zadania
konkursowe w formie pisemnej.
2. Wyniki podane będą po zakończeniu konkursu w tym samym dniu.
3. W przerwie będzie poczęstunek oraz wykład o tematyce geograficznej lub turystycznej.
4. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe.
5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia/uczniów wraz z nazwą szkoły i nazwiskiem
opiekuna na adres e-mailowy: konkurspolska2014@gmail.com do dnia 30.11.2016r.

Bibliografia:
1. Atlas geograficzny dla szkół średnich
2. Podręcznik do geografii do klasy III liceum w zakresie rozszerzonym
3. Kruczek Z., 2011: „Polska. Geografia atrakcji turystycznych”, Wydawnictwo Proksenia, Kraków,
s. 14-40

Nauczyciele geografii w ZSO nr 10 w Gliwicach