Zebrania i konsultacje – 05.11.2020 r.

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 05.11.2020 r. (czwartek) o godzinie:

  1. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas III;
  2. od godziny 17.00 odbędą się konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów wszystkich klas – konsultacje mogą odbywać się w innych terminach, po uzgodnieniu z poszczególnymi nauczycielami.

Zebrania oraz konsultacje odbywają się w formie online za pomocą szkolnej domeny G Suite i narzędzia google meet z wykorzystaniem loginów uczniów.

W celu ustalenia harmonogramu konsultacji, rodzice uczniów zgłaszają do poszczególnych nauczycieli poprzez e-dziennik do środy (04.11.2020 r.) do godziny 15.00, swój udział w konsultacjach. Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami ustalają szczegółowy harmonogram (dzień, godzina) konsultacji.