Zebrania i konsultacje dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020

12.09.2019

godz.17.00

godz.18.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas

Spotkanie Dyrekcji z przedstawicielami samorządów rodziców wszystkich klas, powołanie nowej Rady Rodziców,

spotkanie komitetu studniówkowego.

07.11.2019

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów klas III

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II

05.12.2019

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II

Konsultacje dla rodziców uczniów klas III

05.03.2020

godz. 17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas
07.05.2020

godz.17.00

czw Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas