Zebrania z rodzicami i konsultacje 09.11.2023 r. – 17.30

Gliwice, 06.11.2023 r.

Informacja dyrektora szkoły nr 3/2023/2024         

Dyrekcja szkoły przypomina, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 09.11.2023 r. (czwartek) o godzinie:

  1. 17:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas IV – maturalnych – obecność rodziców obowiązkowa;
  2. od godziny 17.30 odbędą się konsultacje z nauczycielami dla zainteresowanych rodziców uczniów klas I-III (rodzic zgłasza nauczycielowi udział w konsultacji przez e-dziennik);
  3. w związku z konferencją Rady Pedagogicznej zajęcia lekcyjne w dniu 09.11.2023 r. kończą się po 8 godzinie lekcyjnej (15.15).

Wykaz sal, w których odbędą się zebrania i konsultacje z rodzicami w załączniku.

Konsultacje 09.11.2023