Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo.

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej było podstawą nowoczesnej edukacji, która pozwoliła przetrwać ciężki czas zaborów. Również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym, zwłaszcza podczas reformy systemu oświaty. Co roku podkreślamy  rolę edukacji i misję  Nauczycieli w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za poświęcenie, trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, a nade wszystko w kształtowanie serc, umysłów i młodych charakterów.  Dziękuję za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą szkołę i stanowią o jej wyjątkowości. Dziękuję uczniom i rodzicom za udzielane wsparcie i pomoc, aktywne uczestniczenie w życiu szkoły oraz za wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Życzę wszystkim nieustającej energii, satysfakcji z pracy i nauki oraz spełnienia marzeń.

Miło mi poinformować, że:

  • medal Komisji Edukacji Narodowej, najważniejsze odznaczenie przyznawane nauczycielom otrzymali: pani Małgorzata Derechowska, pani Barbara Malec-Pytel, pani Anna Niegowska, pani Krystyna Skrzyszewska i pani Małgorzata Urgacz oraz pan Adam Sarkowicz,
  • nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: pani Katarzyna Cieśla-Obermajer, pan Zbigniew Gawron, pani Joanna Olesińska i pani Aleksandra Staniek,
  • nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice I stopnia otrzymała pani Agnieszka Konopka,
  • nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice II stopnia otrzymała pani Karina Barcz.

Dyrektor szkoły

Adam Sarkowicz

Nauczyciele uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły