Wakacyjne stypendium Deutsche Schüler Akademie dla naszych uczennic

W marcu 2014 roku dwie uczennice naszej szkoły, uczestniczki grupy przygotowującej się do egzaminu DSD, Małgorzata Skorupa oraz Agata Stefanowicz z klasy 2D LO, otrzymały stypendium Deutsche Schüler Akademie na dwutygodniowy pobyt wakacyjny na międzynarodowym obozie młodzieżowym w Torgelow, miejscowości położonej w północno-wschodniej części Niemiec. Deutsche Schüler Akademie jest instytucją, która od roku 1988 wspiera szczególnie uzdolnionych młodych ludzi uczących się języka niemieckiego, organizując obozy dla młodzieży z różnych krajów Europy. Podczas tych obozów uczestnicy biorą udział w licznych warsztatach i projektach z rożnych dziedzin, takich jak nauka, sztuka czy kultura, rozwijając swoją kreatywność, zdolności interpersonalne a przede wszystkim umiejętności językowe.