Ici on parle français

W naszym liceum można uczyć się francuskiego „od zera”, ale można też kontynuować naukę w grupie z rozszerzonym programem nauki języka, przygotowującym do zdawania wszystkich jednostek egzaminu DELF i matury na poziomie rozszerzonym.

Nasza szkoła ma świetnie wyposażone pracownie ze stałym dostępem do Internetu, „tradycyjną” bazę do nauki języka jak czasopisma i książki francuskojęzyczne oraz bogaty wybór słowników. A dwójka nauczycieli francuskiego: Małgorzata Derechowska i Alina Pucykowicz zapewniają nie tylko urozmaicone lekcje, ale również zajęcia pozalekcyjne, w zależności od potrzeb uczniów, przygotowujące do olimpiad i konkursów lub powtarzające czy wzbogacające przerabiany materiał. Przygotowują też do zdawania egzaminu DELF (Diplôme d’études en langue française) na poziomie A1, A2, B1, B2. Certyfikaty DELF są jedynymi oficjalnymi dyplomami wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, uznanymi na całym świecie i ważnymi bezterminowo. Potwierdzają umiejętności kandydata w zakresie znajomości języka francuskiego. Każdy egzamin składa się z kilku części sprawdzających cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna, rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna.

We wrześniu 2018 roku nasze liceum nawiązało oficjalną współpracę z Sekcją Francuską Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Program współpracy pod nazwą „Francuski po akademicku” umożliwia naszym uczniom uczestnictwo w niektórych konwersatoriach i wykładach na uczelni, pozwala doskonalić znajomość języka oraz zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi dla nauki języka obcego w szkolnictwie wyższym.

Od 2010 roku organizujemy co roku, na wiosnę wyjazdy edukacyjne do Paryża i na południe Francji. Nasi uczniowie mają również możliwość uczestniczenia we wszystkich akcjach promujących naukę francuskiego, studiowanie we Francji (Campus France) i brania udziału  w imprezach kulturalnych np. MyFrenchFestival. Organizujemy też co roku Dzień Francuski (Journée Francophone).

FRANCUSKI W PROGRAMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Program Matury Międzynarodowej (IB) oferuje język francuski na poziomie średnio zaawansowanym (Niveau moyen), w wymiarze 4 godziny tygodniowo oraz na poziomie zaawansowanym (Niveau supérieur) w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Nauczanie w Programie IB odbywa się w małych grupach i wyniki egzaminu maturalnego pozostają niezmiennie na bardzo wysokim poziomie, znacznie przekraczającym średnią światową.

WARTO UCZYĆ SIĘ FRANCUSKIEGO!

Jest to język, którym posługuje się na co dzień 220 milionów ludzi na świecie. Wikipedia podaje także, że francuski jest najpopularniejszym językiem obcym, jakiego uczą się wykształceni Brytyjczycy.

A co ważne dla naszych uczniów, przyszłych kandydatów na rynku pracy: 200 firm francuskich istniejących w Polsce, stale poszukuje osób z biegłą znajomością języka francuskiego. Znając ten język można łatwo znaleźć pracę na całym świecie. W Polsce, na przykład, we wszystkich firmach outsourcingowych, język francuski jest językiem najbardziej pożądanym, zaraz za językiem angielskim. Szczegółowe informacje dotyczące firm francuskich inwestujących w Polsce i możliwości znalezienia w nich pracy znajdują się na poniższej stronie:  http://www.frang.pl/czy-warto-inwestowac-w-nauke-jezyka-francuskiego/

Francuski jest językiem międzynarodowym w świecie kuchni, mody, teatru, sztuki, tańca i architektury.  Jest to rodzimy język takich wielkich ludzi polityki, nauki, kultury i sportu jak: Charles de Gaulle, Louis Pasteur, Victor Hugo, Jacques-Yves Cousteau, Edith Piaf, Jules Verne, Napoleon Bonaparte, Jeanne d’Arc, Voltaire, Louis de Funes, Zinedine Zidane.

Francja od lat jest krajem najczęściej odwiedzanym przez turystów w ciągu całego roku. Uwagę przyciąga nie tylko piękny Paryż, ale także urocze lazurowe wybrzeże, majestatyczne Alpy i dzikie wybrzeża Bretanii. Kto raz zobaczy ten kraj, będzie chciał tam zawsze wracać.

Francuski jest językiem oficjalnym w ONZ, UE, UNESCO, NATO, Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim i Czerwonym Krzyżu. Siedziby międzynarodowych organizacji znajdują się w miastach francuskojęzycznych (Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg).

Jest również trzecim językiem najczęściej używanym w Internecie.

Wbrew niektórym opiniom, zwłaszcza osób, które nigdy się go nie uczyły, jest to język łatwy do przyswojenia, szczególnie w początkowym etapie nauki.

Znajomość języka francuskiego pozwala łatwiej zmierzyć się z innymi językami romańskimi, a także z językiem angielskim, którego ok. 50% słownictwa jest zapożyczone z francuskiego.

Pourquoi choisir le français pour vos enfants