24 UCZNIÓW OTRZYMAŁO STYPENDIA W WYSOKOŚCI 5 TYŚ. ZŁ W PROGRAMIE ‘ŚLĄSKIE – INWESTUJEMY W TALENTY’

PIC_0292

"Śląskie - Inwestujemy w talenty. I edycja" jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny). Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  (źródło: ttp://efs-stypendia.slaskie.pl/article/o_projekcie/ )

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2015/2016.

Dzięki szerokiej akcji informacyjnej i olbrzymiemu zaangażowaniu nauczycieli wszystkie wnioski złożone przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach uzyskały akceptację.

Poniżej przedstawiamy listę 24 uzdolnionych uczniów naszej szkoły, którzy zostali stypendystami projektu.

1. Banaszak Barbara ID LO (z pierwszego miejsca – otrzymała max liczbę punktów 100)
2. Banaszak Anna IIA LO
3. Baranowski Jakub 1d Gim
4. Białas Piotr IIE LO
5. Bul Julia ID LO
6. Górecki Seweryn 1c Gim
7. Gradowski Wojciech IA LO
8. Kordek Damian ID LO
9. Kosielski Adam 1b Gim
10. Kotowska Magdalena 1c Gim
11. Lewandowska Agnieszka IIIA LO
12. Marczycki Gniewko ID LO
13. Mróz Michał 1b Gim
14. Olesiński Marcin ID LO
15. Oliwa Agata IIIE LO
16. Oliwa Krzysztof ID LO
17. Opiełka Mikołaj IID LO
18. Pancewicz Miłosz 1c Gim
19. Polańska Alicja IID LO
20. Sęczkowska Weronika ID LO
21. Wilk Kamil IID LO
22. Zając Maja 1c Gim
23. Zięba Andrzej ID LO
24. Zięba Magdalena 1c Gim