Akcja "Żonkil"

Dnia 9 kwietnia odbyła się akcja "Żonkil" na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. W jej ramach udało nam się zebrać kwotę w wysokości 442 zł. W imieniu Hospicjum i swoim dziękuję wszystkim za udział w akcji! Szczególne podziękowania, za pomoc w jej zorganizowaniu, kieruję w stronę członków Szkolnego Koła Wolontariatu.