Harmonogram pracy Szkolnego Koła Wolontariatu 2023/2024

 

Harmonogram pracy Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW)

ROK SZKOLNY 2023/2024

Spotkania WOLONTARIUSZY:

duża przerwa we wtorek - sala 201 (obecność obowiązkowa)

Nazwa akcji Czas trwania Osoby odpowiedzialna
1 Rekrutacja uczniów
do SKW
19.09 -26.09.

Spotkanie organizacyjne dla obecnych członków Koła

 

opiekunowie SKW, wychowawcy klas
2 Rok Szkolnej Aktywności zgłoszenie do 29.09. realizacja do końca roku szkolnego Joanna Olesińska
3 Akcja „Kalendarz
w każdej klasie” na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego
do końca września Joanna Olesińska
4 Pamiętamy o Powstańcach Warszawskich październik-grudzień Anna Romaniuk

Marta Herman

5 Sadzenie żonkili i porządkowanie szkolnej rabaty początek października Joanna Olesińska

 

 

6 Kwesta listopadowa

 

 

 

1 listopada Joanna Olesińska

 

7 Wernisaż zdjęć
z działań prowadzonych na rzecz Dzieci
z zaprzyjaźnionego domu małego dziecka
grudzień Anna Romaniuk

Ewa Kowol

 

 

 

 

 

 

8 Szlachetna Paczka

 

listopad - grudzień Joanna Olesińska

 

 

9 Dzień Wolontariusza

 

5 grudnia - obchody po zakończeniu kiermaszu Bożonarodzeniowego opiekunowie i członkowie SKW

 

 

 

 

10 Noworoczna  pocztówka     dla Hospicjum

 

styczeń Joanna Olesińska

 

 

11 Kiermasz Bożonarodzeniowy dzień grudniowej konferencji opiekunowie SKW

 

 

12 Słodka Poczta Walentynkowa druga połowa lutego opiekunowie SKW

 

 

13 Akcja Żonkil kwiecień - maj Joanna Olesińska

 

 

14 Projekt „Roku Szkolnej Aktywności” - WNIOSEK I USTALENIA Z CENTRUM 3.0 - propozycja TRZECIEGO BAJKOWEGO FESTYNU DLA DZIECI Z DOMU MAŁEGO DZIECKA

 

wrzesień 2023 - czerwiec 2024 opiekunowie SKW

 

 

 
15 Cotygodniowe wyjścia na SPOTKANIA ZE STAŁĄ GRUPĄ DZIECI do domu małego dziecka PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

SYSTEMATYCZNIE RAZ W TYGODNIU

Osoba koordynująca wyjścia oraz współpracę z placówką: Anna Romaniuk

każde wyjście opiekuna z grupą ok. 14 Wolontariuszy

 

 

16 Cotygodniowe spotkania edukacyjne z grupą Wolontariuszy - zajęcia warsztatowe i wykłady dotyczące umiejętności opiekuńczych i społecznych (w ramach współpracy na rzecz Dzieci w domu małego dziecka)

 

duża przerwa środa (w I semestrze) - sala 217 - cały rok szkolny Anna Romaniuk
17 Czytanie w Hospicjum

 

 

raz w semestrze Barbara Makselon – Białowąs
18 Muzyczne odwiedziny w Hospicjum trzy razy w roku szkolnym (do ustalenia) Joanna Olesińska

Justyna Sieradzka - Bizoń

 

19 ORGANIZACJA WYJAZDU WOLONTARIUSZY Z DZIEĆMI Z DOMU DZIECKA NAD MORZE

POZYSKIWANIE SPONSORÓW ŚRODKÓW, UMOWY itd.

cały rok szkolny Anna Romaniuk

 

…………………………..

 

……………………………

 

…………………………..

20 Adopcja wirtualna Fundacja Ducha Leona cały rok szkolny przedstawiciele wszystkich klas wychowawcy

Anna Romaniuk

21 Wyjazd z Dziećmi z domu małego dziecka NA KILKUDNIOWY POBYT NAD MORZE

 

maj (początek miesiąca - w trakcie matur) Anna Romaniuk

 

Elżbieta Mikłuszka-Ziober

 

………………………………….

 

22 Kumpel kumplowi - PLATFORMA POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ cały rok szkolny Anna Romaniuk

Joanna Olesińska

Barbara Makselon – Białowąs

Alina Pucykowicz

 

23 SPOTKANIA Z LUDŹMI Z PASJĄ kilka spotkań w trakcie całego roku szkolnego

 

Anna Romaniuk

 

24 III BAJKOWY FESTYN DLA DZIECI Z DOMU MAŁEGO DZIECKA CZERWIEC 2024 Anna Romaniuk

Joanna Olesińska

Ewa Kowol

Marta Herman

Justyna Sieradzka - Bizoń

……………………………

 

…………………………….

 

 

25 PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SKW- PODZIĘKOWANIE WOLONTARIUSZOM ZA AKTYWNOŚĆ KWIECIEŃ 2024 - KLASY MATURALNE

 

CZERWIEC 2024 -
KLASY I - III

opiekunowie SKW