Zapraszamy na festyn

III Bajkowy Festyn dla Dzieci
Tradycyjnie już zapraszamy Uczniów oraz Nauczycieli do włączenia się w organizację Bajkowego Festynu dla Dzieci z domu małego dziecka w Gliwicach, który odbędzie się 18 czerwca, we wtorek. Dokument organizacyjny został udostępniony za pośrednictwem szkolnej poczty oraz grupy Samorządu Szkolnego. Pytania dotyczące tego wydarzenia można kierować do pań Anny Romaniuk oraz Joanny Olesińskiej czy uczennic klasy IIID(IB) Hanny Sztymelskiej i Antoniny Latochy. Zapraszamy!