Informacja dla zakwalifikowanych Kandydatów do liceum

Informujemy, że komisja rekrutacyjna przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00

(w dniu 24 lipca br. do godziny 15.00).

Prosimy również o dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych oraz karty zdrowia.

Podręczniki do klasy pierwszej liceum dla kandydatów po szkole podstawowej będą dostępne w drugiej połowie sierpnia br.