Kategoria: Aktualności dla kandydatów

Informacja dla zakwalifikowanych Kandydatów do liceum

Informujemy, że komisja rekrutacyjna przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 (w dniu 24 lipca br. do godziny 15.00). Prosimy również o dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych oraz karty zdrowia. Podręczniki do klasy pierwszej liceum dla kandydatów po szkole podstawowej będą dostępne w drugiej połowie sierpnia…
Czytaj dalej

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych: dla uczniów po szkole gimnazjalnej - link dla uczniów po szkole podstawowej link Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %. Prosimy o logowanie się do systemu i dostarczanie wygenerowanych wniosków do szkoły pierwszego wyboru.
Czytaj dalej

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do liceum – sprawdzian kompetencji z języka angielskiego

Dyrekcja szkoły informuje, że: sprawdzian kompetencji z języka angielskiego będzie uznawany w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wróblewskiego w Gliwicach; udział w sprawdzianie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia; na sprawdzian należy stawić się z legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i przygotowanym numerem Pesel; osoby…
Czytaj dalej

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj dalej