Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych do klasy pre-IB/MYP – razem część pisemna i ustna