Od poniedziałku 31.05.2021 r. nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów

Informujemy, że od 31 maja br., od najbliższego poniedziałku, wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach stacjonarnych.

Mamy nadzieję, że w tej formie zakończymy rok szkolny. Wiele zależy jednak od nas samych i od przestrzegania zasad sanitarnych.

Przypominamy, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii Covid-19:

http://www.lo1.gliwice.pl/wp-content/uploads/2021/02/Procedury-funkcjonowania-szkoly-w-czasie-epidemii-Covid-19.pdf

oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS.

Szczególnie prosimy o przypomnienie sobie zasad przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły oraz zachowania ucznia w szkole:

PRZYCHODZENIE I WYCHODZENIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY

ZACHOWANIE UCZNIA W SZKOLE

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły najwcześniej na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji – rekomenduje się, aby uczniowie klas I i II po szkole podstawowej przychodzili 15 minut a klas II po gimnazjum na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 2. W trakcie wchodzenia, wychodzenia i poruszania się po szkole uczeń zobowiązany jest zachować zasadę dystansu społecznego (4m2 na osobę, 2 metry dystansu społecznego pomiędzy osobami).
 3. Przychodzenie uczniów do szkoły odbywa się przez 3 wejścia: od strony podwórka, od strony Zimnej Wody i od strony Politechniki Śląskiej:
  1. na godzinę zerową (7.10) uczniowie wchodzą wejściem od strony podwórka,
  2. na godzinę 8.00, 8.45 i 9.35 wchodzą 3 wejściami:
   1. od strony podwórka – uczniowie klas Ia, II ap i IIag,
   2. od strony Zimnej Wody – uczniowie klas Ib, Ic, IIbp, IIbg, IIcp i IIcg,
   3. od strony Politechniki Śląskiej – uczniowie klas pre-IB/MYP i DP,
  3. na pozostałe godziny – od strony podwórka.
 1. Wychodzenie uczniów ze szkoły do godziny 13.35 odbywa się przez wejście od strony podwórka, po 7 i 8 godzinie lekcyjnej (14.25, 15.15) odbywa się 3 wejściami zgodnie z zasadami wejścia, po 9 godzinie lekcyjnej (16.05) wyjście odbywa się od strony podwórka.
 2. W przedsionku szkolnym może znajdować się tylko jeden uczeń.
 3. Bezwzględnie, przy każdym wejściu do szkoły, uczniowie dezynfekują ręce i udają się do sali, w której odbywają się lekcje.
 4. Uczeń przebywa tylko w wyznaczonej sali, może skorzystać podczas przejścia z najbliższej toalety i ze swojej szafki.
 5. Uczeń może zdjąć maseczkę lub przyłbicę w momencie zajęcia miejsca w ławce.
 6. Rekomenduje się używanie maseczek (przyłbic) także podczas zajęć lekcyjnych.
 7. Uczeń zobowiązany jest do stosowania zasad higieny, powinien często myć ręce, nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, unikać dotykania oczu, nosa i ust, zasłaniać twarz podczas kichania bądź kasłania łokciem, unikać większych skupisk uczniów.
 8. Z przerw, zgodnie z harmonogramem dzwonków lekcyjnych, korzystają uczniowie, którzy zmieniają sale lekcyjne.
 9. Po zmianie sali lekcyjnej uczniowie dezynfekują swoje krzesła i stoliki.
 10. O przerwach dla uczniów, którzy realizują lekcje blokowe decyduje nauczyciel, organizując je poza regularnymi przerwami.
 11. Podczas lekcji blokowych nauczyciel wyraża zgodę na wyjście do toalety pojedynczym uczniom.
 12. Z pierwszych 15 minut długiej przerwy (12.20 – 12.35) korzystają uczniowie z I i II piętra, natomiast z drugich 15 minut (12.35) korzystają uczniowie z parteru i niskiego parteru.
 13. Wszystkie osoby korzystające ze schodów poruszają się przy wchodzeniu i schodzeniu prawą stroną klatki schodowej.

Na zakończenie informujemy, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły dni 3 czerwca (Boże Ciało) i 4 czerwca br. są dniami wolnym (dodatkowo wolnymi)  od zajęć lekcyjnych.

Dyrekcja szkoły