Middle Years Programme

Middle Years Programme w I LO

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach jako pierwsza szkoła na Górnym Śląsku oferuje Middle Years Programme. Jest to jeden z programów międzynarodowych, prowadzonych przez Organizację Międzynarodowej Matury (International Baccalaureate Organization - IBO).

Pozostałe programy to:

Międzynarodowy Program dla Szkół Podstawowych (Primary Years Programme-PYP) oraz Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej (Diploma Programme – DP) – ten ostatni oferowany jest również przez nasze liceum jako kontynuacja MYP, a zarazem zakończenie programu międzynarodowego, ukoronowanego maturą.

Organizacja Matury Międzynarodowej powstała pod koniec lat 60. w Szwajcarii na bazie Międzynarodowej Szkoły w Genewie. Inicjatorami idei międzynarodowego nauczania i wychowania byli - wywodzący się z różnych państw - nauczyciele oraz eksperci w dziedzinie edukacji.

Celem nauczania i wychowania w programach IB jest wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami. Program International Baccalaureate został on opracowany w taki sposób, aby młodzi ludzie, którzy biorą w nim udział, potrafili korzystać z praw i obowiązków obywatelskich, a także by mogli aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach rozpoczęło wprowadzanie programu MYP 1 września 2014 roku. Wtedy też zaczęliśmy w klasach gimnazjalnych (poprzednia struktura systemu edukacji polskiej) wprowadzać 2, 3 i 4 rok MYP. Po zmianie systemu edukacyjnego prowadzimy 4 i 5 rok MYP w klasach licealnych nowego liceum – szkoły ponadpodstawowej.

W lutym 2017 roku nasza szkoła uzyskała certyfikat International Baccalaureate pozwalający prowadzić 2,3,4 i 5 rok Middle Years Programme.

Zapraszamy do zapoznania się z programem MYP:

http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme/