Olimpijskie sukcesy uczniów I LO w Gliwicach!Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówekWytyczne MEiN MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 17.05.2021 r.Podsumowanie sukcesów olimpijskich uczniów w roku szkolnym 2020/2021Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 egzaminówKonstytucja, symbol trwałościRegulamin „szczęśliwych numerków”Gliwicki Laur Nauki 2020Napisali o nas: OŚWIATOWA WIZYTÓWKA – NOWOCZESNE CENTRUM SPORTOWO-NAUKOWE W I LOWykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-rok-szkolny-2020-2021/