Wyniki części pisemnej sprawdzianu kompetencji językowych do klasy pre-IB