Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych:

dla uczniów po szkole gimnazjalnej - link
dla uczniów po szkole podstawowej link

Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %.

Prosimy o logowanie się do systemu i dostarczanie wygenerowanych wniosków do szkoły pierwszego wyboru.