Anna Grodnicka i Paweł Żuchowicz z najlepszym projektem badawczym w programie Politechniki Śląskiej dla uczniów

Dnia 22 września na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się uroczyste podsumowanie projektów badawczych dla szkół ponadpodstawowych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Naszą szkołę reprezentowały cztery zespoły. Wśród wyróżnionych projektów znalazł się projekt pt.  "Badanie wpływu noszenia plecaków na biomechanikę narządu ruchu: Projekt współpracy z Politechniką Śląską".

Projekt badawczy, realizowany we współpracy z Politechniką Śląską, był ukierunkowany na zrozumienie kompleksowego wpływu noszenia plecaków na narząd ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa i stawów. Inicjatywa ta została podjęta przez uczniów klasy 4d (program Matury Międzynarodowej) z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, Annę Grodnicką i Pawła Żuchowicza. Opiekę merytoryczną sprawowali dr hab. inż. Roberta Michnika, prof. PŚ oraz mgr inż. Hanna Zadoń.

Projekt rozpoczął się od przeglądu literatury, który posłużył jako fundament wiedzy w zakresie wpływu noszenia plecaków na zdrowie uczniów. Kolejnym etapem były badania obserwacyjne, podczas których sporządzano dokumentację fotograficzną różnych sposobów noszenia plecaków. Te obserwacje pozwoliły na identyfikację powszechnych praktyk i problemów związanych z noszeniem plecaków wśród uczniów. W dalszej części projektu przeprowadzono badania doświadczalne z udziałem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego. W ramach tych badań dokonywano pomiarów sił reakcji podłoża przy użyciu platformy Zebris FDM oraz pomiarów kinematyki i ułożenia poszczególnych segmentów ciała z wykorzystaniem systemu pomiarowego Noraxon.

Badania stabilograficzne obejmowały badania, w których osoba badana stawała na platformie dynamometrycznej bez obciążenia zewnętrznego oraz z plecakiem o masie 2 kg, 4 kg i 6 kg. W trakcie tych eksperymentów analizowano zarówno wpływ zmiany masy plecaka, jak i wpływ sposobu noszenia plecaka (oba ramiona lub tylko jedno ramię). Badania te pozwoliły na dokładną analizę rozkładu obciążeń stóp podczas noszenia plecaków. Podczas badań z wykorzystaniem systemu Noraxon, przeprowadzono pomiary kinematyki oraz ułożenia poszczególnych segmentów ciała podczas chodu bez plecaka oraz z plecakiem o masie 6 kg założonym na jednym lub dwóch ramionach. To pozwoliło na zrozumienie, jak noszenie plecaków wpływa na postawę i ruch ciała uczniów.

Po zakończeniu badań, uczniowie opracowali raport oraz przygotowali plakat prezentujący wyniki i wnioski. Projekt ten zdobył uznanie i został wyróżniony na konkursie posterowym. Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było zdobycie stypendium na Politechnice Śląskiej przez uczestników projektu, Annę Grodnicką oraz Pawła Żuchowicza. Uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Projekt
Dyplom 1
Dyplom 2