Nasi absolwenci uzyskali najlepsze w historii szkoły wyniki w maturze międzynarodowej oraz bardzo dobre wyniki w maturze polskiej

„Aby być niepospolicie uczonym,
trzeba zacząć od pospolitego uczenia się”
(Charles Dickens)

Minął kolejny trudny rok szkolny. Czas zdawania egzaminu dojrzałości zarówno z odpowiedzialności za siebie i innych, jak i tego szkolnego – maturalnego.

Ten pierwszy nasi uczniowie zdali celująco, ten drugi… RÓWNIEŻ!

Jesteśmy, jak zresztą co roku, bardzo dumni z naszych absolwentów.  Prawie stuprocentowa zdawalność (99%), to oczywiście nie jest jedyny nasz sukces. Wyniki znów stawiają uczniów gliwickiej JEDYNKI wśród tych najlepszych, gdyż znacznie przekraczają średnie  w Polsce.

Matura Międzynarodowa

Z dumą informujemy, iż nasi absolwenci uzyskali spektakularne wyniki egzaminów w tegorocznej sesji. Średni wynik w naszej szkole to 38 punktów, dla porównania – w świecie to 31,98 punktów. Średnia ocena na dyplomie naszych absolwentów to 5,93 (w skali siedmiostopniowej). Średnie ocen ze wszystkich oferowanych przez szkołę przedmiotów są wyższe od średnich światowych; a z niektórych przedmiotów nawet o ponad 2 pkt.

Dwoje uczniów: Zofia Idasiak i Tobiasz Zalewski uzyskali maksymalny wynik:          45 punktów. Odnotowaliśmy też rekordową liczbę wyników w przedziale 40-45 punktów. Ten sukces trudno będzie przebić… chyba nawet nam samym J

Wyniki polskiej matury

Średnie wyniki absolwentów polskiego liceum z poszczególnych przedmiotów znacznie przewyższają średnie krajowe i ponownie plasują się na czołowych miejscach w Gliwicach i w województwie śląskim:

 • fizyka oraz język polski na poziomie rozszerzonym– najwyższy wynik w województwie,
 • polski na poziomie podstawowym – 1 miejsce w Gliwicach,
 • angielski na poziomie podstawowym – 1 miejsce w Gliwicach i 2 miejsce w województwie,
 • angielski na poziomie rozszerzonym – 2 miejsce w Gliwicach,
 • angielski na poziomie dwujęzycznym – 1 miejsce w Gliwicach, 9 miejsce w województwie,
 • matematyka na poziomie podstawowym – 3 miejsce w Gliwicach, 9 miejsce w województwie,
 • matematyka na poziomie rozszerzonym – 2 miejsce w Gliwicach, 8 miejsce w województwie,
 • biologia – 1 miejsce w Gliwicach,
 • chemia – 1 miejsce w Gliwicach,
 • geografia – 2 miejsce w Gliwicach,
 • historia – 1 miejsce w Gliwicach, 10 miejsce w województwie.

Na wyróżnienie zasługują uczniowie:

- klasy politechnicznej (IIIA), którzy osiągnęli średnio 97,16% z matematyki na poziomie podstawowym, 79,25% z matematyki na poziomie rozszerzonym, 83,56% z fizyki, 98,56% z języka angielskiego na poziomie podstawowym, 86,36% z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i 87,33% z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym oraz 69,76% z języka polskiego na poziomie podstawowym

- klasy przyrodniczej (IIIB), którzy osiągnęli średnio 60,00% z biologii i 52,19% z chemii oraz 69,11% z języka polskiego na poziomie podstawowym,

klasy społeczno-językowej (IIIC), którzy uzyskali 69,29% z geografii, 60% z historii oraz 88,33% z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

BRAWA DLA NASZYCH ABSOLWENTÓW:
POLSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ MATURY!

BRAWA DLA NAUCZYCIELI!