Po raz 10 uczniowie przystąpili do egzaminu DSD II i uzyskali ponownie świetne wyniki

W bieżącym roku szkolnym po raz 10 uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach  mogli wykazać się swoją  znajomością języka niemieckiego i po raz kolejny osiągnęli znakomite wyniki.

Dyplom językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów Niemieckich (DSD) jest państwowym egzaminem językowym oferowanym w kilkudziesięciu liceach w Polsce, w niektórych od wielu lat. Egzamin ten wpisany jest do programu nauczania języka niemieckiego, a uczniowie przygotowują się do niego w ramach zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Wszystko zaczęło się od pomysłu na powstanie ośrodka nauczania i egzaminowania w ramach programu  DSD I i DSD II (Deutsches Sprachdiplom/Niemiecki Dyplom Językowy) w I LO w Gliwicach.

Aż trudno uwierzyć, że minęło już ponad 10 lat od tamtego momentu - 14.10.2012 roku podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej  pani Dorothea Burdzik - przedstawiciel Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii, Koordynator Programu DSD na południową Polskę - wręczyła panu dyrektorowi Adamowi Sarkowiczowi dokument związany z przyznaniem szkole uprawnień do przeprowadzania egzaminu DSD – Deutsches Sprachdiplom/Niemiecki Dyplom Językowy.

W tym samym czasie przyznano szkole status Centrum Egzaminacyjnego DSD w Gliwicach oraz wiodącą rolę w SchulenBündnis (związek szkół z programem DSD), w skład którego weszły: ZSO nr14 w  Gliwicach-Brzezince (obecnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 17 w ZSP nr 17), Gimnazjum nr 3 (obecnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 (obecnie I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego)).  Powyższe szkoły podstawowe realizują rozszerzony program nauczania języka niemieckiego, przeprowadzają egzamin DSD I,  a absolwenci chętnie wybierają I LO celem kontynuowania nauki języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym, aby docelowo  uzyskać Certyfikat DSD II. Sam program jest bardzo popularny, corocznie nowi chętni zasilają grupy DSD.

W grudniu 2013 roku   odbył się pierwszy egzamin DSD  II w I LO. Do egzaminu przystąpiło 16 licealistów z grupy DSD oraz z klasy IB (Matura Międzynarodowa). Pierwszej, historycznej już, komisji przewodniczyła pani Dorothea Burdzik, koordynator programu DSD Centralnego Wydziału ds. Szkolnictwa Zagranicznego na Polskę.

Od tego momentu ponad 200 uczniów naszej szkoły może pochwalić się posiadaniem certyfikatu DSD II, stwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie C1.

Program DSD w szkole to nie tylko możliwość uczenia się języka niemieckiego w zwiększonym wymiarze godzin, ale  także możliwość uczestniczenia w różnych formach poznawania Niemiec i języka niemieckiego.

Uczniowie I LO w Gliwicach w ciągu ostatnich 10 lat wzięli udział:

  • w miesięcznych międzynarodowych kursach języka niemieckiego organizowanych przez PAD (Pedagogiczna Wymiana Nauczycieli). Jest to duży sukces, gdyż o 5 miejsc co roku ubiegają  się najzdolniejsi uczniowie realizujący program DSD II z południowo-zachodniej Polski; w tej formie nauki uczestniczyło 3 uczniów,
  • czterokrotnie uczestniczyli w międzynarodowej akademii organizowanej przez Deutsche Schüler Akademie, która odbywała się w Torgelow. Miała ona charakter miesięcznego kursu, w którym  brali  udział uczniowie państw europejskich z programem DSD,
  • w 2019 uczennica naszej szkoły była uczestnikiem międzynarodowego kursu językowego: Internationales Preisträgerprogramm, do którego zakwalifikowało się 12 uczniów z całej Polski będących w programie DSD,
  • w lipcu 2020 r. trójka naszych uczennic wyjechała do Międzynarodowego Centrum Spotkań St. Marienthal, znajdującego się w Ostritz w Niemczech. Uczestniczyły w 3-dniowym wydarzeniu, organizowanym przez Towarzystwo Frauenhofera, zwanym European Talent School.
  • uczniowie grup DSD co roku uczestniczą w wymianie ze szkołą partnerską Gymnasium Marianum w Meppen w północno-zachodnich Niemczech, gdzie mają możliwość wykorzystania oraz doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Od 2019 roku z I LO współpracuje pan dr Andreas Gross, który jest jednocześnie koordynatorem programu DSD w województwach śląskim i opolskim. Jest on przedstawicielem Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) w Bonn, urzędu podlegającego Ministerstwu Spraw Zagranicznych Niemiec.

Poniżej kilka danych statystycznych za rok szkolny 2022/2023 dotyczących samego programu

w I LO  na tle wyników w Polsce i na świecie:

  • procent zdawalności wyniósł 94% i jest to jeden z najlepszych wyników w całej Polsce,
  • do egzaminu DSD II przystąpiło 18 uczennic i uczniów z czego 17 uczniów uzyskało certyfikat DSD II,
  • egzamin ten zdają uczniowie w ponad 60 krajach na świecie. W programie bierze udział ponad 800 szkół, z czego szkoły polskie stanowią 10% tej liczby. Do egzaminu DSD II przystąpiło w tym roku około 46 000 kandydatów na całym świecie, w Polsce około 1400.

Największym sukcesem jest to, że w czasie trwania programu DSD w naszej szkole  trzykrotnie  uczniowie z najlepszym wynikiem egzaminu DSD II oraz wyróżniającymi wynikami  w nauce otrzymali stypendium  finansujące w pełni studia w Niemczech. O jedno z 3 stypendiów corocznie  ubiegają się uczniowie  programu DSD z całej Polski. Świadczy to o wyjątkowo wysokim poziomie nauczania i wyjątkowych umiejętnościach językowych naszych uczniów.

Wielu naszych absolwentów, którzy z sukcesem ukończyli program DSD, studiowało lub nadal studiuje na uczelniach w Niemczech i Szwajcarii. Dodać należy, że uzyskanie wysokiego stopnia na egzaminie DSD daje nie tylko możliwość nauki, jest ogromnym wsparciem dla osób pracujących lub poszukujących pracy w międzynarodowych i polskich korporacjach.

W myśl hasła „Gliwice - przyszłość jest tu” widać, jak władze miasta inwestują w rozwój młodzieży i edukacji, jednocześnie łącząc w swoich działaniach historię z teraźniejszością i przyszłością.

„Englisch ist ein Muss und Deutsch ist ein Plus”

(„Angielski jest obowiązkiem, a niemiecki dodatkowym atutem”).